Välkommen till årets Hellaskast

PM och tidsprogram uppdaterat med anledning av rekordanmälningar!
Observera K/F17/F15 Slägga startar 09.30!
Desutom kommer vi att dela upp släggan enligt följande:
F15 9.30, F17 10.15 och K 11.00

Övriga starttider som planerat nedan!

TIDSPROGRAM

Tid

M/P19/P17/P15

P14+13+12+11

K/F17/F15

F14+13+12+11

Tid

10.00 Spjut (18) Kula (29) Slägga (35) Diskus (26) 10.00
12.00 Slägga (17) Spjut (33) Diskus (19) Kula (37) 12.00
14.00 Diskus (25) Slägga (25) Kula (17) Spjut (27) 14.00
16.00 Kula (27) Diskus (30) Spjut (19) Slägga (28) 16.00

OBS! Med anledning av det stora deltagarantalet kommer vi i år att minska antalet försök!
Samtliga har 4 försök var i alla grenar, inga finaler!

PM - Redskapsvikter

  Män P19 P17 P15 P14 P13 P12 P11
KULA 7,26 kg 6,0 kg 5,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg
DISKUS 2,0 kg 1,75 kg 1,5 kg 1,0 kg 1,0 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg
SLÄGGA 7,26 kg 6,0 kg 5,0 kg 4,0 kg 4,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg
SPJUT 800 g 800 g 700 g 600 g 600 g 400 g 400 g 400 g
 
  Kvinnor   F17 F15 F14 F13 F12 F11
KULA 4,0 kg   3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,0 kg
DISKUS 1,0 kg   1,0 kg 0,75 kg 0,75 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg
SLÄGGA 4,0 kg   3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,0 kg
SPJUT 600 g   500 g 500 g 500 g 400 g 400 g 400 g
 

Arena Sätra IP (diskus, spjut och kula) Sätra Kastplan (slägga)
Vägbeskrivning Karta hittar du enklast på www.hitta.se skriv in Björksätravägen 2, Stockholm så får du fram en karta. Åker du kollektivt tar du tunnelbanan mot Norsborg och stiger av vid Bredäng och går mot Sätra så kommer du direkt på arenan.
Parkering Stor parkering i direkt anslutning till arenan. OBS!! Avgiftsbelagd parkering. 5:-/timma eller 20:-/dygn.
Nummerlapp Kommer ej att användas
Upprop 20 minuter före respektive grenstart, ingen avprickning
Efteranmälan Efteranmälan i mån av plats! Dubbel avgift!
Omklädnad Sätra IPs ordinarie omklädningsrum.
Innerplan Allt område innanför rundbana 3 räknas som innerplan och får av säkerhetsskäl enbart beträdas av aktiva i respektive gren och funktionärer. All träning under tävlingen är förbjuden.
Tävlingsdräkt Klubbdräkt skall bäras av samtliga deltagare
Servering Enklare servering kommer att finnas. Hamburgare, kaffe och dricka.
Egna redskap Skall vägas in senast 60 minuter före grenstart. Redskapen är sedan arrangören tillhanda resten av tävlingsdagen. Anmälan sker i sekretariatet.